Recomandare #1

Externalizarea activităţilor secundare, în special a celor de natură administrativă

Externalizarea activităţilor secundare, a departamentelor auxiliare (de exemplu: contabilitatea, marketingul etc.) va permite concentrarea tuturor eforturilor (umane, financiare, materiale) asupra activităţilor importante, care fac obiectul de activitate al companiei. În acest fel atenţia va putea fi concentrată asupra valorificării potenţialului şi talentului angajaţilor ce pot aduce valoare adăugată firmei.

Asta va conduce la sporirea numărului de IMM-uri şi creşterea gradului de stabilitate economică, la amplificarea reţelelor de business, a networking-ului, la evoluţii pe mai multe domenii (pentru că fiecare se va putea concentra asupra ceea ce ştie să facă mai bine).

* Articolul principal *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: